Manifest

Candidatura d’Agrupació d’Electors pel Municipi de Sort
Eleccions Municipals 2019

Les persones sotasignants, seguint la línia d’altres municipis on s’han creat candidatures de confluència de diferents sensibilitats però des d’un espectre d’esquerres i sobiranista, apostem per la creació d’una candidatura municipalista i ciutadana a Sort i els seus nuclis que aglutini persones i organitzacions diverses per liderar un projecte de canvi en clau social, democràtica, popular i republicana.

La candidatura que presentem vol donar continuat al projecte engegat per algunes de les persones que van formar part de l’equip de govern en l’última legislatura, però ara obrint el projecte a més gent i a noves sensibilitats. I amb la voluntat d’aprofitar l’experiència d’aquests anys i a l’hora, de trobar fórmules per millorar allà on no hem sabut, o no hem pogut arribar.

Per fer-ho, hem intentat aglutinar a persones que ja formen part activa de la vida cultural i social del municipi, sigui de Sort o dels seus pobles. Som un municipi molt petit, i per això creiem que hem de crear un espai polític local prou transversal perquè tota la ciutadania que treballa desinteressadament pel poble o que té interès en fer-ho, trobi mecanismes per sumar i fer que entre totes aquest sigui un bon lloc per viure, desenvolupar-se, estudiar, crear negocis, o gaudir.

L’acció política de la candidatura SOM POBLE vol basar-se en els  següents principis:

 1. Posar al centre la gent de tots els pobles que configuren el municipi per aconseguir tenir un municipi on tota la població se senti inclosa i protagonista.
 2. Garantir els drets socials de tothom: l’habitatge, la salut, el treball, els subministraments bàsics a tots els pobles.
 3. Fer més sòlid i responsable el model econòmic local. Buscant estratègies per desestacionalitzar el turisme i adreçar-nos a uns visitants compromesos i respectuosos amb uns valors rurals i de muntanya. Contribuint a crear i consolidar activitats productives, especialment aquelles que aprofiten els recursos propis del nostre territori. Impulsant en la mesura que l’acció municipal ho permeti, una pagesia activa i forta. Ajudant al petit comerç a singularitzar-se, aportant valor afegit i vida al poble. I apostant també per activitats alternatives o singulars, que responguin a les necessitats del poble i la comarca, des de la perspectiva de l’economia solidària, responsable i cooperativa, i explorant les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies.
 4. Fomentar la participació activa de tota la ciutadania, i en especial de les seves entitats, i treballar conjuntament amb elles per dirigir l’acció de govern.
 5. Situar l’educació, l’esport i la cultura al centre, com a clau de futur social i com a base per fomentar la igualtat d’oportunitats, la cohesió social i el creixement humà i intel·lectual de la població, des d’una perspectiva pública i comunitària. En aquest mateix sentit, recolzar les iniciatives educatives (tant si es tracta d’educació obligatòria, no obligatòria o professional), esportives i culturals, que puguin aportar valor, considerant que poden interrelacionar-se i ser motors de canvi i dinamització pel municipi.
 6. Treballar activament pels drets de les dones, de les persones LGTBI, de les persones migrades, de la gent gran, dels infants i joves i de les persones amb capacitats i funcionalitats diverses. Treballem per fer de Sort un municipi inclusiu, acollidor i solidari, que garanteixi els drets de la població i de tothom que hi visqui.
 7. Comprometre’ns amb medi ambient. A partir de polítiques transformadores, buscant la innovació i mirant també al passat, per una gestió del territori pensada des del mateix territori, fent una aposta clara per integrar sector agro-ramader i natura com una unitat indissociable que respon a la nostra identitat rural i de muntanya. I mirant també cap al riu, com element diferenciador del municipi, i amb una gestió sostenible i responsable.  
 8. Vetllar equitativament pel conjunt del municipi i dels seus nuclis, buscant fórmules per a la cooperació entre ells, des d’un consell de pobles que reverteixi en polítiques conjuntes, solidàries i enriquidores per tots.
 9. Treballar amb una visió a llarg termini; mirant més enllà dels períodes electorals i definint una proposta que respongui a les necessitats municipals i, sempre que calgui, les necessitats de la comarca.
 10. Governar sota criteris d’ètica, transparència i vocació de servei públic. Per un municipi que lideri la defensa dels serveis públics i de qualitat com a eina de gestió democràtica i garantia dels drets socials i de les sobiranies econòmica, energètica i cultural de la comarca.
 11. Per treballar des la humilitat però també amb l’ambició de ser referents. Creant projectes singulars, diferents, innovadors, o col·laborant amb els que es generin en altres municipis, amb la visió que des del Pirineu podem ser pioners i inspiradors d’altres territoris.
 12. Treballar conjuntament amb totes aquelles candidatures amb les que compartim valors i objectius, per enfortir la comarca i en general, tots els municipis rurals i de muntanya, amb necessitats i anhels semblants al nostre, amb la voluntat de que el món rural sigui un bon lloc per viure, treballar i gaudir.
 13. Buscar fórmules i estratègies per a que totes aquelles persones que ho vulguin, al llarg de la legislatura, puguin sumar-se a l’acció municipal des de la implicació activa i en positiu.
 14. Per liderar el camí cap a la República Catalana; per a construir un nou país per a millorar les condicions de vida de la gent, i on es respectin els drets civils i polítics de tothom.

Per tot això, fem una crida a totes aquelles persones i entitats que comparteixin la necessitat d’articular un projecte municipalista transformador basat en aquests principis a implicar-se en la creació d’aquesta candidatura a les eleccions de maig del 2019.

Sabem que no és fàcil, que es cometen errors i que no sempre es pot arribar allà on s’havia projectat. Però la nostra il·lusió és intentar-ho. Si també és la teva, implica’t!

 1. Raimon Monterde
 2. Baldo Farré
 3. Adelaida Aytés
 4. Martí Humet
 5. Vanesa Fort
 6. Albert Baqueró
 7. Pere Bàscones
 8. Ramon Aytés
 9. Eva Tarragona
 10. Sandra Lobón
 11. Marc Escolà
 12. Olga Cuevas
 13. Dolça Puig
 14. Selva Bergadà
 15. Pepo Foz
 16. Luisa Capilla
 17. Jaume Mora
 18. Armand Simon
 19. Mireia Jimenez
 20. Glòria Juanmartí
 21. Josep Balagueró

Signa el manifest i adhereix-te