Presentació

Les persones integrants d’aquest projecte, seguint la línia d’altres municipis on s’han creat candidatures de confluència de diferents sensibilitats però des d’un espectre d’esquerres i sobiranista, apostem per la creació d’una candidatura municipalista i ciutadana a Sort i els seus nuclis, que aglutini persones i organitzacions diverses per liderar un projecte de canvi en clau social, democràtica, popular i republicana.

La candidatura que presentem vol donar continuat al projecte engegat per algunes de les persones que van formar part de l’equip de govern en l’última legislatura, però ara obrint el projecte a més gent i a noves sensibilitats. Tenim la voluntat d’aprofitar l’experiència d’aquests anys i alhora, de trobar fórmules per millorar allà on no s’ha sabut, o no s’ha pogut arribar.

Per fer-ho, hem intentat aglutinar a persones que ja formen part activa de la vida cultural i social del municipi, sigui de Sort o dels seus pobles. Som un municipi molt petit, i per això creiem que hem de crear un espai polític local prou transversal perquè tota la ciutadania que treballa desinteressadament pel poble o que té interès en fer-ho, trobi mecanismes per sumar i fer que entre totes aquest sigui un bon lloc per viure, desenvolupar-se, estudiar, crear negocis, o gaudir.